معرفی کمیسیون کشاورزی
اعضای کمیسیون کشاورزی

کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته

رسالت کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق گرگان

دردورجدید فعالیت ها

 1. تدوین برنامه 5ساله(1341-1397)
 2. تدوین سند ماموریت یکساله1397
 3. تشکیل کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی،آب و محیط زیست با حضور بیش از 45 نفر ازبازرگانان،تولید کنندگان، متخصصین،محققین،اساتید دانشگاهی،صاحب نظران،مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط و..
 4. تدوین فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان
 5. تشکیل همایش های ملی واستانی،تشکیل نمایشگاه های تخصصی،نشست هاوکارگاه های  تخصصی، جلسات فنی کمیسیون کشاورزی وصنایع غذایی
 6. واکنش بموقع  به تحولات جاری در عرصه کشاورزی
 7. حضوردرمجامع جهانی،ملی،استانی
 8. ارائه نقطه نظرات کارشناسی شده در ارتباط با تجاری سازی تولید در بخش کشاورزی
 9. تشکیل انجمن های تخصصی بعنوان بازوان کاری کمیسیون از جمله انجمن ارگانیک،انجمن صنایع غذایی،انجمن زیتون وپشتیبانی از آنها
 10.  استقبال ازنوآوری هاو تولیدات جدید دربخش کشاورزی وجذب حمایت های لازم
 11.  بروزرسانی اطلاعات اقتصادی اعضاء
 12.  بهره گیری از فضای مجازی بمنظور اطلاع رسانی و به اشتراک گذاری اخبارو رویدادها
 13. حل و فصل مشکلات تولید کنندگان وبازرگانان
 14. همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در قالب تفاهم نامه های همکاری های مشترک با این مجامع
 15. تشکیل کارگروه های تخصصی ذیل کمیسیون کشاورزی درزمینه آب،محیط زیست،باغبانی،صنعت طیور،پنبه،دانه های روغنی و..
 16. تشکیل بانک اطلاعاتی
 17. اظهار نظر کارشناسی در زمینه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی در مجامع مختلف
 18. برنامه ریزی در زمینه توسعه اشتغال در بخش کشاورزی
 19. ارائه پیشنهادات کارشناسی شده درزمینه رفع محدودیت ها و موانع صادراتی محصولات خام وفراوری شده دربخش کشاورزی

 

بالا