شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1402/5/27

شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور جناب آقای خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور در محل اداره کل دادگستری استان گلستان با دستور جلسات زیر برگزار شد: 

1.  تشریح وضعیت اقتصادی استان توسط دبیر شورا 

2.  بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی

3.  بررسی راهکارهای راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد

4.  جمع بندی جلسه توسط استاندار محترم


https://shora.gccim.com/post/16

بالا