شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور جناب آقای خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور در محل اداره کل دادگستری استان گلستان...
کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان درخصوص سرمایه گذاری در طرح های شهرداری و کمک جهت توسعه و پیشرفت شهر گرگان
اتاق بازرگانی و شهرداری دو بازوی توسعه شهری شهرداریها و شورای شهر نقش اساسی در توسعه و پیشرفت دارند و اتاق بازررگانی نیز ابزار های تحقق این مهم را...
جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور مجمع نمایندگان مردم شریف استان گلستان در مجلس شورای اسلامی
جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور مجمع نمایندگان مردم شریف استان گلستان در مجلس شورای اسلامی باموضوع ارائه گزارش کارشنا...
برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور جناب آقای دکترحق شناس استاندار گلستان و دستور کارهای زیر برگزار گردید: تش...

معرفی شورای گفتگو

معرفی شورای گفتگو معرفی شورای گفتگو معرفی شورای گفتگو معرفی شورای گفتگو معرفی شورای گفتگو

بالا