درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

دیدار رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان با رئیس اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اخبار / 1402/3/6

 دیدار رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان در محوریت حمایت از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و ارائه تسهیلات در گردش


https://shora.gccim.com/blog/1405

ارسال نظر

بالا