درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مزایای مرکز داوری اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اخبار / 1402/3/9

بیشتر بدانید:

آیا میدانید مرکز داوری اتاق بازرگانی گرگان در چه تاریخی تاسیس شد؟ طبق بند ح ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اصلاحی مصوب 15/9/1373 )یکی از وظایف اتاق بازرگانی حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی است. مرکز داوری در همین راستا و به موجب قانون مستقلی به نام قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی مصوب بهمن 1380 تاسیس شده و از حمایت قانونی برخوردار است

داوری چیست؟داوری ،به زبان ساده ،نوعی قضاوت خصوصی است که در آن ،افراد با اراده و میل خود تصمیم می گیرند بدون مراجعه به دادگاه،اختلافات میان خود را توسط داور (یا داورانی ) که طرفین انتخاب می نمایند ،حل و فصل نمایند.

داوری چه مزایایی برای طرفین دارد؟چرا بازرگانان و صاحبان صنایع داوری را انتخاب می کنند؟

مهمترین مزایای داوری را می توان در سرعت بالای رسیدگی ،هزینه های پایین (در مقایسه با دادگاه)، انعطاف جریان رسیدگی و آزاد اراده طرف های دعوا،تخصصی بودن رسیدگی ،محرمانه بودن داوری ،قطعی بودن آرای داوری و از همه مهمتر ،قابلیت اجرای بین اللمللی آرای داوری دانست.


https://shora.gccim.com/blog/1407

ارسال نظر

بالا