درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

گزارش تصویری اولین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی

دسته بندی اخبار / 1402/3/10

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی گرگان ، مرتضوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی در اولین جلسه این کمیسیون گفت : مصوبات جلسات باید پیگیری و اجرایی شود، اگر این تکلیف به خوبی ایفاد شود می توانیم اتفاقات خوبی را برای مردم محقق سازیم.

در بحث بافت های فرسوده اداره راه و شهرسازی نقش قابل توجهی دارد. باز آفرینی شهری بسیار با اهمیت است که می بایست به آن توجه کرد.

مدیران برای حقوق مردم مطالبه گری داشته باشند

یوسفی در کمیسیون احداث و  خدمات فنی مهندسی اتاق، بیان کرد:حضور پر رنگ فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق گرگان با بالاترین سطح مشارکت کشور باعث افتخار پارلمان بخش خصوصی است لذا این امر مسئولیت را سنگین تر کرده است.

امیر یوسفی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، ضمن اشاره به وضعیت مسکن اظهار داشت: ویژگی معیشتی ضعیف در استان گلستان می طلبد که حمایت های ویژه ای در حوزه مسکن صورت گیرد. در این حوزه مطالبه گری خواهیم داشت. مدیران استانی نیز در پایتخت برای مطالبات استانی پیگیری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: از کمیسیون ها دفاع می کنیم و در راستای پر بار شدن جلسات از ظرفیت صاحبنظران استفاده خواهیم کرد.

 


https://shora.gccim.com/blog/1410

ارسال نظر

بالا