درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست هم اندیشی سیزدهمین کنگره علوم باغبانی کشور

دسته بندی اخبار / 1402/6/27

نشست هم اندیشی سیزدهمین کنگره علوم باغبانی کشور با حضور برومندی معاون وزیر کشاورزی و ارزانی رئیس انجمن اغبانی ایران در محوریت خلأهای قانونی در توسعه باغبانی کشور


https://shora.gccim.com/blog/1477

ارسال نظر

بالا