درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

هیات دولتی تجاری استان گلستان به قزاقستان اعزام خواهد شد

دسته بندی اخبار / 1397/7/19

 مهندس چوپانی در دوازدهمین گردهمایی هیئت نمایندگان اتاق گرگان، خبر داد: هیاتی متشکل از مدیران دولتی و فعالین بخش خصوصی استان، با سرپرستی دکتر هاشمی استاندار گلستان به آکتائو قزاقستان اعزام خواهد شد

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان مهندس علی محمد چوپانی در این جلسه ضمن اشاره به تاکید دولت بر ارتباط استانها با کشور های همجوار، بیان کرد: قزاقستان از کشور های هدف تجاری استان گلستان است و در این راستا ارتباط خوبی برقرار شده است. در این سفر 45 نفره که یک روزه می باشد راه های توسعه ارتباط دو طرف بررسی خواهد شد و با مقامات قزاقستان نیز دیدار هایی صورت می گیرد.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان همچنین به 450 هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام اشاره کرد و افزود: انتظار می رود پروژه هایی که با منفعت عام است به بخش خصوصی واگذار شود، در این صورت در اجرای  نیز تسریع خواهد شد.


https://shora.gccim.com/blog/16

ارسال نظر

بالا