درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سمینار آموزشی آشنایی با سامانه جامع انبارها

دسته بندی اخبار / 1397/6/18

 به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان مهندس چوپانی در سمینار آموزشی آشنایی با سامانه جامع انبار ها بیان کرد: این سامانه تصمیم گیری و مدیریت کشور را تسهیل می کند.

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: با عنایت به افزایش هزینه ها، تولید کنندگان به دنبال ذخیره سازی تولیدات نیستند.

قوانلو در سمینار آشنایی با سامانه جامع انبار ها بیان کرد: نیاز است دولت از موجودی انبار ها اطلاع داشته باشد، قرار نیست اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد.

حسینقلی قوانلو رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان اظهار داشت: مشکلاتی ساختاری در آمار کالا ها داریم، هنوز اطلاعی نداریم که چه میزانی گندم موجودی داریم، سامانه جامع انبار ها سبب می شود آمار دقیق در اختیار مدیران قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در صورت عدم ثبت انبار در سامانه مذکور، آن بنگاه اقتصادی محکوم به احتکار خواهد شد.


https://shora.gccim.com/blog/3

ارسال نظر

بالا