درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

جلسه با محققین کشاورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1397/7/14

با پذیرش اشتباهات گذشته، به آینده بهتری برسیم

 

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در دیدار با محققین کشاورزی استان گلستان بیان کرد: کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد، سیاست های گذشته نادرست بوده و باید با پذیرش اشتباهات گذشته، به آینده بهتری رسید.

 

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: در راستای درخت کاری در استان، می توان اظ زندانیان استان استفاده کرد، مرکز تحقیقات، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی این موضوع را بررسی کنند در مقابل هزینه نگهداری زندانیان نیز به حساب افراد واریز شود.

 

وی افزود: فرایند دانش در تولید با اهمیت است که نشان دهنده اقدامات با ارزش در مرکز تحقیقات است.

 

چوپانی گفت: متاسفانه یک خساستی در دستگاه های اجرایی وجود دارد که در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی مانع ایجاد می کنند.


https://shora.gccim.com/blog/9

ارسال نظر

بالا