درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

ابوذر فردوسی

  • سمت هیئت نمایندگان - دوره دهم

سوابق و فعالیت های کاری

مدیرعامل کارخانه شیمی پژوهش تجارت فردوسی


جهت تعیین وقت ملاقات اینجا را کلیک فرمائید

بالا