درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

حاج محمد زاودی

  • سمت هیئت نمایندگان - دوره دهم

سوابق و فعالیت های کاری

عضو هیئت نمایندگان دوره نهم و دهم

مدیرعامل کارخانه تولیدی آرد زاودی


جهت تعیین وقت ملاقات اینجا را کلیک فرمائید

بالا