درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اسامی نمایندگان اتاق در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی

اسامی نمایندگان اتاق گرگان در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی

اسامی نمایندگان اتاق گرگان در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی

گرگان  :
امیر یوسفی

عباس علیخانی

علی صفرنژاد

امیرحسین ساداتی

احمد ده باشی

 

گنبد کاووس:  

ارازجان شمالی

علی محمد چوپانی

هوشنگ آخوندی

فرهاد اخوان

منصور بهره مند

علی کاووسی

 

بندرگز:

محمود خاری

احمد ده باشی  

 

رامیان:

هاشم فاطمی

سید مهدی میری

اکتای قاضی  

 

کردکوی:

محمد علی افضلی

آرتا رحیمی

عباس علیخانی

 

بندرترکمن:

حاج محمد زاودی

رحمان قره باش

چوگان

 

مینودشت:  

علی محمد چوپانی

فرهاد اخوان

منصور بهره مند

 

آق قلا :

حکیم آل جلیل

عباس علیخانی

عبدالحلیم ماهری

 

آزادشهر :

هوشنگ آخوندی

سید مهدی میری

فرهاد اخوان

 

کلاله:

حاجی دوجی

قادیرمحمد قزاقی

عیدمحمد ادی زاده

 

علی آباد :

محمد مهدی کردکتولی

احمد ده باشی

بالا